Tuesday, January 1, 2013

2013tahun baru,
kalendar dan tarikh tahunnya saja baru,
sikap dan pemikirannya masih di takuk lama.


No comments: